Byť rodičom

 

 

Rodičovstvo prináša množstvo situácií, kedy si nevieme poradiť. Situácie, ktoré prinášajú neistotu a pochybnosti o sebe ako rodičovi. Občas stačí sa trochu vyrozprávať, občas získať pár odpovedí, občas sa upokojiť, že všetko je tak, ako má byť…

Dieťa nie je kópiou rodiča. Je to samostatná bytosť s vlastnými snami a vlastnou predstavou o svojom živote. Úlohou rodiča je byť radcom a učiteľom, sprievodcom, ktorý vlastným príkladom ukáže dieťaťu ako viesť šťastný a spokojný život. Byť prístavom plným lásky a bezpečia, kam sa môže vrátiť vždy,  keď to bude potrebovať.

Rodičovstvo je práca na sebe. Je to najväčšia škola života.

Hlavným cieľom efektívnej výchovy je:

  • spoznať vlastné dieťa, porozumieť mu a pochopiť jeho potreby
  • naučiť sa s ním komunikovať tak, aby spolupracovalo
  • povzbudzovať ho a vychovávať k samostatnosti a zodpovednosti
  • riešiť konflikty a predchádzať nevhodnému správaniu
  • podporiť jeho sebaistotu a budovať vlastnú hodnotu
  • pozitívne ovplyvňovať reakcie a správanie dieťaťa
  • zvládať vlastné reakcie a napätie
  • zmeniť domov na bezpečné miesto plné lásky a porozumenia

 

Facebook_icon.svg_   Byť rodičom – efektívna výchova